วิธีแก้ปัญหาแบตเตอรี่หมด

การพ่วงแบตรถยนต์เป็นการแก้ปัญหากรณีที่แบตเตอรี่หมดหรือแบตเตอรี่เหลือน้อยมาก จึงไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ ข้อควรทราบเกี่ยวกับการพ่วงแบตอย่างถูกต้องและปลอดภัย ในการพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์นั้น จะต้องต่อให้ถูกขั้ว ไม่ควรพ่วง  “ขั้วลบ” เข้ากับ “ขั้วลบ” ของรถอีกคันอย่างเด็ดขาด! เนื่องจากประกายไฟที่เกิดขึ้นอาจสัมผัสกับก๊าซไฮโดรเจนที่ปล่อยออกมาจากแบตเตอรี่ทำให้เกิดอันตรายได้

ก่อนพ่วงแบตเตอรี่

นำรถคันแบตดีเข้ามาจอดหันหน้าเข้าหากันเพื่อความสะดวกในการชาร์จ ดับเครื่องยนต์ ปิดระบบไฟของรถทั้งสองคัน

การพ่วงแบตเตอรี่ที่ถูกต้อง

  1. คีบปลายสายสีแดงเข้ากับ “ขั้วบวก” ของคันที่แบตหมด
  2. คีบปลายสายสีแดงเข้ากับ “ขั้วบวก” ของรถปก
  3. คืบปลายสายสีดำเข้ากับ “ขั้วลบ” ของรถปกติ
  4. คีบปลายสายสีดำเข้ากับ “กราวด์” ของรถแบตหมด ซึ่งอาจเป็นหัวน็อตหรือเหล็กเปลือยภายในห้องเครื่องยนต์ และควรห่างจากขั้วลบอย่างน้อย 50 เซนติเมตร
  5. สตาร์ทเครื่องยนต์รถคันปกติ
  6. สตาร์ทเครื่องยนต์รถของคันที่แบตหมด
  7. ถอดสายพ่วงแบตโดยเรียงจากข้อ 4 – 3 – 2 และ 1 ตามลำดับ

การพ่วงแบตรถนั้นไม่ยาก แต่ต้องทำด้วยความระมัดระวังและพ่วงสายแบตเตอรี่รถยนต์ให้ถูกต้องตามลำดับขั้นตอน เพียงเท่านี้ก็สามารถชาร์จแบตรถยนต์ที่หมดให้กลับมามีประจุไฟฟ้าและใช้งานได้อีกครั้งแบบปลอดภัย เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเมื่อไรก็สามารถพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ได้ด้วยตัวเองแน่นอน