เงื่อนไขการรับประกัน ข้อยกเว้น และการดูแลรักษา

บริษัท เอเอ วินโดว์ ฟิล์ม จำกัด ขอรับประกันคุณภาพของฟิล์มกรองแสง เอเอ วินโดว์ ฟิล์ม ที่ติดตั้ง จะไม่หลุดร่อน แตกร้าว หรือเกิดฟองอากาศ ภายในระยะเวลา 15 ปี  (ระยะรับประกันตามเงื่อนไข๗ 

กรณีที่พบว่า สินค้าชำรุดเสียหายภายในระยะเวลารับประกัน 3 ปี ตัวแทนจำหน่าย “ผู้ติดตั้ง” ที่ระบุชื่อในบัตรรับประกันจะซ่อมแซมหรือติดตั้งฟิล์มให้ใหม่ โดยไม่เสียค่าบริการ 

กรณีเจ้าของรถ (ผู้มีชื่อในบัตรรับประกัน) นำรถไปแก้ไขฟิล์มกับตัวแทนอื่นที่มิใช่ “ผู้ติดตั้ง” ที่ระบุในบัตรรับประกัน ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบในส่วนของฟิล์ม และจะมีค่าบริการตามส่วนที่ชำรุดจริง

ข้อยกเว้น

การดูแลรักษา